Cập nhật tiến độ dự án Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An

Ngày 05/11/2018 - 13,321 view

Dự án Công Viên Nghĩa Trang Hoa Viên Bình An được khởi công xây dựng từ ngày 01/08/2016. Mặc dù là vào mùa mưa nhưng tiến độ thi công của dự án vẫn rất hối hả, khẩn trương. Sự túc trực gần như là 24/24 của Ban lãnh đạo Công ty tại dự án cho thấy quyết tâm rất cao để hoàn thành dự án đúng tiến độ. 

Ngày 13/08/2016:

DT769 - Con đường chính đi vào dự án từ QL51

 

 

Ngày 1/09/2016:

 

Ngày 07/09/2016: Lễ dựng Đại Môn dự án Hoa Viên Binh An

 

Ngày 10/09/2016:

 

Ngày 26/09/2016:

 

Ngày 06/10/2016:

 

Ngày 21/11/2016: Lễ khởi công Đền Trình dự án Công Viên Nghĩa Trang Hoa Viên Bình An

 

Ngày 20/12/2016:

 

Ngày 02/01/2017

 

Ngày 02/03/2017:

 

Ngày 01/04/2017:

 

Ngày 30/04/2017:

 

Ngày 24/06/2017:

 

Ngày 01/10/2017:

 

Ngày 01/08/2018

Buổi tối tại Hoa Viên Bình An

Tiếp tục cập nhật ....

 
Bài viết khác: