Ưu đãi

Ngày 18/04/2019 - 15,967 view

THÔNG BÁO

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GIÁ BÁN HUYỆT MỘ NĂM 2019

Tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An

Chính sách ưu đãi này được áp dụng chung cho mọi đối tượng khách hàng (người trực tiếp đứng tên trên hợp đồng, không áp dụng đối với người được ủy quyền). Cụ thể như sau:

1. Phương thức & thời hạn thanh toán:

a. Khu Huyệt lẻ: thanh toán trả chậm 04 đợt trong thời gian 06 tháng, theo tỷ lệ như sau: thanh toán 25% ngay khi ký Hợp đồng, 03 đợt còn lại mỗi đợt 25% giá trị Hợp đồng.

b. Khu Gia tộc (hoặc 4 huyệt lẻ): thanh toán  trả chậm 06 đợt  trong thời gian 12 tháng, theo tỷ lệ như sau: thanh toán 25% ngay khi ký Hợp đồng, 05 đợt còn lại mỗi đợt 15% giá trị Hợp đồng.

2. Chính sách ưu đãi & đối tượng được áp dụng:

Chính sách ưu đãi, giảm giá (chiết khấu thương mại): được tính theo tỷ lệ % trên Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng (Giá đất + Chi phí chăm sóc bảo quản), cụ thể:

a. Khách hàng thanh toán 100% ngay khi ký Hợp đồng: chiết khấu 5%.

b. Khách hàng thanh toán lần đầu 50% giá trị Hợp đồng: chiết khấu 2%.

c. Khách hàng có thẻ VIP (Khách Hàng cũ đứng tên mua thêm, áp dụng từ lô thứ 2 trở đi): chiết khấu 7% nếu thanh toán 100% ngay khi ký Hợp đồng, Trường hợp trả góp chỉ chiết khấu 2%.

-----------------------------------------

Liên hệ:

Phòng kinh doanh - Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An

Hotline 24/24: 090 246 2828 - 098 135 2828